Våra tjänster

Vi utför projektering av kraft, belysning, tele och data. Som arbetsverktyg använder vi Auto-CAD med applikationsprogrammet Magi CAD. Vi gör även tuschritningar på translar vid behov.

Exempel på handlingar vi upprättar
  • Systemhandlingar
  • Ramhandlingar
  • Förfrågningsunderlag
  • Bygghandlingar
  • Relationshandlingar

Egenkontroll av upprättade handlingar sker enligt vårt kvalitetssystem. För kraftdimensionering använder vi beräkningsprogrammet Febdok och erfarenheter från tidigare objekt. För belysningsberäkningar använder vi Dialux.

Vi utför även
  • Inventering och statuskontroll av befintliga anläggningar med slutrapport och förslag på åtgärder
  • Kontrolluppdrag av installationer under byggfasen
  • Slutbesiktning av genomförda anläggningar